Sertificēta siltināšanas sistēma – kas tas ir?

Latvijas būvnormatīvs LBN 002-01“Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” paredz, ka visām pašvaldību ēkām, kā arī ēkām, kur renovācijas darbiem tiek izmantots Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums, siltināšanas darbiem atļauts izmantot tikai sertificētas siltināšanas sistēmas.

Tas nozīmē, ka visiem materiāliem, kas ietilpst šajā sistēmā, jābūt veiktiem pārbaudes testiem saskaņā ar EOTA(European Organization of Technical approvals) izstrādāto sertifikācijas dokumentu ETAG 004. Šādu sertificētu siltināšanas sistēmu piedāvā arī SIA Sakret, kura produkcija ir plaši pārstāvēta būvmateriālu internetveikalā Būvserviss.lv. Ko nozīmē sertificēta siltināšanas sistēma un kāpēc tā būtu jāizvēlas, jautājām SIA Sakret Reģionālās tirdzniecības vadītājam Gatim Petrovam

Materiālu saderība

Svarīgais dokuments ETAG 004 paredz siltināšanas sistēmu pārbaudi atbilstoši kalpošanas laikam ne mazāk par 25 gadiem. Saskaņā ar šo dokumentu visiem sistēmu veidojošiem produktiem jābūt savstarpēji saderīgiem un jānodrošina kvalitatīvs galarezultāts. „Katrs produkts atsevišķi un produktu savstarpējās kombinācijas tiek pārbaudītas visdažādākajos testos. Sistēmas sertifikācija aizņem aptuveni pusotru gadu un to laikā notiek produktu pārbaudes laboratorijās, imitējot apstākļus, kādos šie izstrādājumi atradīsies ikdienas ekspluatācijā,” stāsta Gatis. Tie ir
sakret siltināšna ar minerālvati
testi uz mehānisko izturību un stabilitāti, ugunsdrošību, veselības un higiēnas prasībām, iekšējā un ārējā mitruma iedarbību, akustiku, skaņas izolāciju, siltumtehniskajām īpašībām un sistēmas drošību pie vēja un citu slodžu iedarbības.
Visu šo testu rezultātā SIA Sakret ir piešķirti divu veida sertifikāti: SAKRET ETICS EPS ETA 10/0064, kas apliecina sistēmas atbilstību, ja siltumizolācijai tiek izmantots putu polistirols, un SAKRET ETICS MW ETA 10/0185, ja siltumizolācijai izmanto minerālo akmens vati. „Tas nozīmē, ka gan siltināšanas darbu pasūtītājs, gan izpildītājs var būt pārliecināts, ka visi materiāli ir pilnībā atbilstoši šo darbu izpildei un par to savstarpējo saderību nav jāšaubās,” uzsver Gatis

Skopais maksā divreiz

Kā zināms, celtniecības darbos, bieži vien meklējot lētākus piedāvājumus, kāds materiāls tiek ņemts no viena ražotāja, cits no cita utt. Rezultātā tiek iegūtas materiālu kombinācijas, kas ekspluatācijas gaitā, savstarpēji mijiedarbojoties, var negatīvi iespaidot viena otru un pat izraisīt nopietnas problēmas. Atšķirībā no nejauši vai nepārdomāti izvēlētiem materiāliem, Sakret sertificētās siltināšanas sistēmā iekļautie produkti un to saderība ir pārbaudīta pēc stingriem kritērijiem.
Ilustrācijai piemērs, no Sakret siltināšanas rokasgrāmatas. Putu polistirols kā atsevišķs produkts pēc LBN 201-10 atbilst E klasei (būvizstrādājums degšanas laikā jau pirmajās 2 minūtēs var radīt vispārējas uzliesmošanas situāciju). Izmantojot šo pašu materiālu Sakret ETICS EPS sistēmā, tas, pēc veiktajiem testiem, atbilst B klasei (nerada vispārējas uzliesmošanas situācijas, tomēr var uzturēt degšanu attīstīta ugunsgrēka gadījumā). Par jebkuru no sistēmā iekļautajiem materiāliem, lietotājs var būt pārliecināts, kas risinājums ir testēts un atbilst augstākai uguns noturības klasei atšķirībā no atsevišķi izvēlētiem un apvienotiem materiāliem. Līdzīgi testi veikti ar līmjavu un siltumizolācijas materiāliem, lai noteiktu mehāniskās izturības klasi fasādei un paaugstinātu atraušanas noturību.

Saistītie raksti:

Komentē

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>